Nedavne propovijedi

  • Obnova saveza 16.08.2018. Pastor Damir Srnec - Jošua 5,1-9 Jahve je obećao, a mi moramo biti vjerni, poslušni i disciplinirani. Što god da je rekao, učinimo tako.
  • Ljubimo li Isusa ? 12.08.2018. Darko Novak - Ivan 21,15-19 Pustimo Duhu da nas vodi jer ako žeimo našim mjerilima ljubiti Isusa uvijek ćemo kategorizirati ljudi, ali Duh zna što je u srcu svakog čovjeka. Kad se damo DUhu da nas vodi, On nas uvijek dovede na pravo mjesto, u pravu situaciju.
  • Sjetimo se 09.08.2018. Pastor Damir Srnec - Jošua 4 Život po Duhu je Božje obećanje nama.
  • Budimo gladni i žedni za Božjom Riječi 05.08.2018. Ludvig Fartek - Jakovljeva 1,16-25 Božji stol je uvijek bogat, ali to je uzalud ukoliko nisamo gladni i žedni. Budimo žedni, jer Gospod nam daje sviježu vodu za naš duhovan život. Gdje nema molitve, nema ni primanja. Tko ne traži on ni ne nalazi.

Stih dana

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć.- Psalam 1,1-2

Dnevno čitanje – Oswald Chambers

August 21st, 2018

  • Služba nezamjećenih Blago siromasima duhom (Matej 5:3, D.F.).   Novi zavjet iznosi ono što nam se prema našim mjerilima ne čini vrijednim. »Blago siromasima duhom.« To doslovce znači »Blažena sirotinja«. Sirotinja je zapanjujuće svakidašnja! Današnje propovijedanje naginje isticati čovjekovu snagu volje ili ljepotu njegova karaktera, ono što se vrlo lako uočava. Često čujemo: »Donesi odluku za Krista«, što ističe ono u što se naš Gospodin nikad nije pouzdavao.?Nikad od nas nije tražio da se odlučimo za Njega, već da Mu se predamo, a to je posve različito. U osnovi Isusova kraljevstva nalazi se izvorna ljepota onih koji su vrlo obični ljudi. Ja sam doista blagoslovljen u svojem siromaštvu. Kad ne bih imao nikakvu snagu volje i narav bez vrijednosti ili plemenitosti, tada bi mi?Isus rekao: »Blago tebi, jer svojim siromaštvom možeš ući u Moje kraljevstvo.« Ne mogu ući u Njegovo kraljevstvo vrsnoćom svoje dobrote, mogu ući jedino kao potpuni siromah.   Pravi karakter ljepote koja govori za Boga uvijek ostaje nezamjećena od onih koji je posjeduju. Svjestan i utjecan čovjekov odnos je uvijek ohol i nekršćanski. Ako se pitam jesam li od ikakve koristi Bogu, odmah gubim ljepotu i svježinu Isusova dodira. »Onaj tko vjeruje u Mene... iz njegove će utrobe poteći rijeke žive ...