Biblija

biblijaStari i Novi Zavjet
Bez DEUTERO-
KANONSKIH
(APOKRIFI) knjiga
Kršćanska sadašnjost
Crna ili crvena boja
Cijena: 120 kn… Učitaj više

Pitanja o Postanku

Pitanja o Postanku

Logika stvaranja Don Batten – David Catchpoole – Jonathan Sarfati – Carl Wieland

Odgovori na više od 60 pitanja u 20 kategorija

1. Postoji li Bog?

2. U šest dana? Stvarno?

3. A što je s gap teorijama?

4. A što je s daritanjem ugljikom?

5. Ako je svemir mlad, kako to da vidimo udaljene zvijezde?

6. Kako su stvari krenule po zlu?

7. A što je sa sličnostima i ostalim takvim argumentima u prilog evolucije?

8. Odakle Kainu žena?

9. Jesu li … Učitaj više