Ljubimo li Isusa ?

12.08.2018. Darko Novak – Ivan 21,15-19
Pustimo Duhu da nas vodi jer ako žeimo našim mjerilima ljubiti Isusa uvijek ćemo kategorizirati ljudi, ali Duh zna što je u srcu svakog čovjeka. Kad se damo DUhu da nas vodi, On nas uvijek dovede na pravo mjesto, u pravu situaciju.… Učitaj više

Budimo gladni i žedni za Božjom Riječi

05.08.2018. Ludvig Fartek – Jakovljeva 1,16-25
Božji stol je uvijek bogat, ali to je uzalud ukoliko nisamo gladni i žedni. Budimo žedni, jer Gospod nam daje sviježu vodu za naš duhovan život. Gdje nema molitve, nema ni primanja. Tko ne traži on ni ne nalazi.… Učitaj više

Kad si se zadnji put sastao s Bogom ?

05.07.2018. Tomica Jonke
Uzmimo vrijeme da se sastanemo sa Bogom, ne da ćemo se samo puniti Duhom, već ćemo se maknuti od bezvrijednoga. To je smisao našeg života. Bog želi provesti vrijeme s nama i govoriti nam, to je jedino što vrijedi. Kad si se zadnji put sastao s Bogom i čuo što ti govori ?… Učitaj više

Jesi li uskrsnuo od mrtvih ?

21.06.2018. Miroslav Vabec – Marko 5,35-43
Jairu su savjetovali da ne muči Isusa, ali Isus od nas traži da dođemo k Njemu svi koji smo umorni i opterećeni. Isusu ne dosađujemo, već nas potiče da uvijek budemo sa njim. Isus je rekao Jairu da se ne boji, neka samo vjeruje. Bog je i nama zapisao 365 puta u Riječi neka se ne bojimo ! Bez vjere ne možemo ugoditi Bogu. Isus Krist je sa potpunim autoritetom i vlašću rekao djevojci da ustane. Budimo i mi živi primjer ljudi… Učitaj više