Netko je rekao: ‘Ne dozvolite da vam prođe i jedan dan da nahranite samo tijelo, a ne i dušu.’ ‘Kruh naš svagdašnji daj nam danas…’ Isus je rekao: ‘Ja sam Kruh života…’ ‘Uzmite i jedite!’

Cijena: 20 kn