biblijaStari i Novi Zavjet
Bez DEUTERO-
KANONSKIH
(APOKRIFI) knjiga
Kršćanska sadašnjost
Crna ili smeđa boja, mekane kožne korice
Cijena: 120 kn