06.10.2016. Sven Jonke

2. Timoteju 3,10-14

Pavao Timoteja podsjeća na kako ga je vjerno sljedio u naumu, načinu življenja, vjeri itd. Timotej je bio "pravi učenik" Isusa Krista i njegov život bio je dokaz toga. Što ljudi vide kada gledaju nas i naš život? Mnogi će za sebe reći da su učenici Isusovi, ali pravi dokaz toga jest naš život i ono što se očituje u našem životu. Isus je rekao da ćemo roditi mnogo roda za Njega i po tome će ljudi znati da smo učenici Njegovi. Jesmo li?