17.09.2017. Pastor Damir Srnec – Brojevi 23,11-25
Bog je vjeran, on drži svoju riječ. Što god da je Bog rekao, On će to i ispuniti. Neće ništa reći, a da ne može održati Svoju riječ. Naš je život sakriven s Kristom u Bogu, a na nama je da se trudimo da Kristova riječ obilno stanuje u nama i da držimo Njegove zapovijedi da bi time dokazali ono što je Bog rekao.