05.07.2020. Sven Jonke – Nehemija 13
Duhovna borba Crkve je konstantna. Nakon divnog probuđenja Božjeg naroda, gladi za Riječju, molitvama, poslušnošću Riječi Božjoj, vidimo da ta ista generacija nekoliko godina kasnije doživljava duhovni pad i okret prema “starom” načinu življenja. Čitava povijest Crkve ispunjena je takovim usponima i padovima. Ali, jedan čovjek koji se Boga boji , koji je spreman i dalje slušati , boriti se za Božje interese , po njemu Bog može vraćati stvari na svoje mjesto. Jesi li ti taj čovjek?