27.11.2016. Pastor Damir Srnec – Levitski zakonik 10,16-20
Bog ne snižava standarde ni pod koju cijenu. Njegova riječ je vječna, zato uzmimo riječ ozbiljno.