21.03.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 16, 1-15
Svaka služba koja je od Boga data mora biti i vođena od Boga. A Božji putevi su čudesni , zar ne?
Očekujmo da će nas Bog voditi i usmjeravati po Njegovoj savršenoj volji tamo gdje nas Bog želi dovesti, pa makar ponekad naiđemo i na “zidove” koji nas usmjeravaju na neki drugi put. Moźemo se čuditi i neće nam uvijek biti jasno zašto Bog nije dopustio ovo ili ono , ali na kraju svega ćemo se okrenuti iza sebe i reći Bogu hvala da je sve bilo tako savršeno vođeno od Njega.