31.01.2016. Sven Jonke 1. TImoteju 4,14-16
Bog je čovjeku poklonio divan neprocijenjiv dar spasenja, a u svojoj milosti odlučio je pokloniti nam još darova kako bi ih koristili na Božju slavu. Današnja propovijed govori o vrijednosti Božjeg dara, odgovornosti koju taj dar nosi i svrsi toga dara. Svatko od nanovorođenih kršćana od Boga je dobio dar, pitanje jest dali smo svjesni toga i ako da, što radimo sa njime.