08.09.2019. Sven Jonke – 20,24-31
Kada u našem hodanju sa Bogom dođe do nekog poremećaja , kada se izgubi odnos sa živim Kristom , kada nam kršćanstvo postane tradicija, navika, kako je važno da u takovim fazama budemo potpuno iskreni , kako Bogu , tako i sebi. Samo iskrenost bez muljanja, laži, jest ono što će Bog prihvatiti i omogućiti Mu da nam se ponovno objavi kao na samome početku.