17.08.2017. Pastor Damir Srnec – Brojevi 21,1-4
Postanimo stpljivi i budimo ljudi koji neće više nikad Bogu reći:”Ako” već da bude Njegova volja, da se podredimo Njemu, štujemo i slavimo Ga.