Emil Hunjadi – Marko 4,21-23

U ovo mračno vrijeme Gospodin nas poziva da budemo svjetlo i sol ljudima oko nas. Želi da nas nađe kao vjerne i razborite sluge koji brinu i mole za Njegovo tijelo, a ne da troše uludo dragocijeno vrijeme. Gospodin nas poziva da ne budemo mlaki, već da se pokažemo kao dobri vojnici Isusa Krista, spremni da bijemo njegov boj do svršetka, a ujedno i sebe držimo u svjetlu tj u Njegovoj riječi. Gospodin nas poziva da ljudi vide naša djela ljubavi i zbog tog slave našeg Oca nebeskog.