Nastanak i povijest

Calvary Chapel je nastala u kasnijim 60-im godinama kao mala ne-denominacijska crkva, koju je osnovao i vodio pastor Chuck Smith, u Californiji, SAD. Želeći mladeži svjedočiti o Kristovoj ljubavi i spasenju, napušta tradicionalne metode i denominacijske podjele. Potaknut Duhom Svetim okuplja dvadesetak kršćana i upušta se u avanturu među mladim ljudima koji traže ljubav i prihvaćanje bez obzira na vjersku, obiteljsku ili nacionalnu pripadnost.Gospod Isus nevjerojatno blagoslivlja taj „iskorak vjere“, tako da danas crkve Calvary Chapel nalazimo na svim kontinentima.Istu je ideju u svom srcu nosio pastor Damir Srnec, kada je okupivši desetak ljudi, započeo rad na otvaranju Calvary Chapel u Nedelišću, nadomak Čakovca, početkom 1993. godine. Služeći kao pastor u baptističkoj crkvi, uočavao je problem pripadanja nekoj od denominacija, a želeći Krista i Božju riječ učiniti dostupnu svim ljudima, crkva koja ne pripada ni jednog grupaciji i nije opterećena prošlošću, činila se najboljom idejom. Gospodin Isus je blagoslovio „poslušnost Njegovu glasu“ i crkva je zaživjela i raste brojčano kao i u spoznaji našeg Spasitelja Isusa Krista i Njegovoj milosti. Do sada je Calvary Chapel Čakovec jedina takva crkva u Hrvatskoj, a poznat je i pionirski začetak rada u Splitu.

Osobitosti

Crkva Calvary Chapel osnovana je zbog zajedništva vjerujućih u Isusa Krista. Želja nam je upoznati Ga i preobličavati se u Njegov lik snagom Duha Svetog. Osnova i temelj naše vjere i života je isključivo Sveto Pismo. Iz toga proizlazi i naša metoda proučavanja „stih po stih“. Na taj način podučavamo cjelokupni Božji naum za čovjeka. Shodno tome je organizacija i struktura crkve vrlo „biblijski jednostavna“.

Vjerujemo da je pastor odgovoran direktno Bogu za crkvu, i od Njega dobiva upute za rad i život. Rastom crkve, Bog podiže ljude koji su pomoć pastoru, a njih Biblija naziva starješine. Uz starješine, Bog daje i ljude koji su spremni služiti praktično, radom, a njih Biblija naziva đakoni. Mnogi ljudi služe crkvi svojim darovima, te podučavaju djecu, održavaju vjeronauk, brinu o mladeži, o starim i nemoćnim osobama, itd…

Doktrine

Mi smo ne-denominacijska crkva, niti se protivimo ijednoj drugačijoj crkvi, osim njihovom prenaglašavanju doktrinalnih razlika koje dovode do razjedinjavanja i rascjepa tijela Kristova. Vjerujemo da je jedini pravi temelj kršćanskog zajedništva, Kristova (agape) ljubav, koja je veća od bilo koje razlike, i bez nje nemamo pravo nazivati se kršćani. U želji da identificiramo Calvary Chapel, moramo reći da nas „fundamentalisti“ nazivaju karizmatskom crkvom, dok nas „karizmati“ nazivaju fundamentalistima.

1. Vjerujemo da je Biblija nadahnuta, da je bez pogreške i nepromjenjiva u svojim originalnim zapisima, i da je autoritativna Božja riječ.
2. Vjerujemo da postoji jedan Bog, koji je oduvijek i zauvijek, i djeluje u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
3. Vjerujemo u Božanstvo našeg Gospodina Isusa Krista, u Njegovo bezgrešno začeće i rođenje od djevice Marije, u Njegov bezgrešan život, prolijevanje krvi i smrt, slavno uskrsnuće, uzašašće Ocu i u Njegov osobni povratak u snazi i sili.
4. Vjerujemo da je svaki čovjek grešan i izgubljen. Treba spasenje, a jedina mu je nada otkupljenje vjerom u Isusa Krista, Božjeg sina.
5. Vjerujemo u uskrsnuće spašenih i nespašenih; spašenih za novi život u slavi, a nespašenih na osudu i vječnu muku.
6. Vjerujemo u sadašnju službu Duha Svetoga po kojoj je kršćanin ispunjen Duhom, osposobljen živjeti svetim životom.
7. Vjerujemo u duhovno jedinstvo vjerujućih u Gospodina Isusa Krista.
Nepokolebljivo držimo
1. Nepogrešivost i nepromijenjivost Svetog Pisma.
2. Kontinuitet duhovnih (milosnih) darova danas.
3. Jednostavnost crkvenih odbora umjesto komplicirane birokracije.
4. Ovisnost o Duhu Svetom u razumijevanju Biblije i vodstvu u odlukama i življenju.
5. Čekamo Kristov dolazak po crkvu prije Velikih nevolja.
6. Naučavanje Božje riječi na način koji se može primijeniti kao pomoć za rast do kršćanske zrelosti.
Odbacujemo
1. Učenje o „pozitivnoj ispovijedi“ (positive confession)
2. Vjerovanje da kršćanin može biti opsjednut nečistim duhom.
3. Kraljevsku teologiju (dominion ili kingdom theology)
4. Kalvinistički pogled, koji ne daje mjesta čovjekovoj slobodnoj volji
5. Proročanstva koja zauzimaju mjesto Svetom Pismu
6. Karizmaniju – prenaglašavanje duhovnih darova, znakova, čudesa, itd.

Krećemo se u području vjere

Kršćanska crkva Calvary Chapel Čakovec usredotočena je na Isua Krista. Duh Sveti kroz Božju riječ usmjerava naše živote i naše štovanje. Kao takva, crkva je prihvatljiva za svakog tko želi štovati Gospodina, učiti iz Biblije, biti u zajedništvu ili pak jednostavno za znatiželjne.

Svako se naučavanje Božje riječi snima u audio i video  formatu i dostupno je nakon sastanka.
Uključujemo se u emitiranje live streaminga i tako Božju riječ unosimo u domove u koje na druge načine ne bi bilo moguće. Za teološko školovanje, nažalost, još uvijek moramo koristiti Calvary Chapel škole u Austriji i Mađarskoj.
Calvary Chapel Čakovec osnovana je kao zajednica vjerujućih u Gospodina Isusa Krista.
Vjerujemo: Štovanje Boga mora biti duhovno
Zato: Ostajemo fleksibilni i predajemo Svetom Duhu usmjeravanje našeg štovanja
Najveća želja nam je poznati Isusa i preobličavati se u Njegov lik snagom Svetog Duha.
Vjerujemo: Štovanje mora biti inspirativno
Zato: Mnogo mjesta u našem štovanju dajemo glazbi.
Nismo denominacijska crkva, niti se kao takvi suprotstavljamo bilo kojoj denominaciji, osim njihovom prenaglašavanju razlika u nauku koji vode razjedinjavanju tijela Kristova.
Vjerujemo: Štovanje Boga mora biti inteligentno
Zato: Na našim sastancima glavni značaj pridajemo naučavanju Božje riječi, kako bi nas ona upućivala pravom načinu štovanja Boga
Vjerujemo da je jedina instinska osnova kršćanskog zajedništva Njegova (Agape) ljubav, koja nadilazi sve različitosti koje nas razdvajaju, bez nje nemamo pravo nazivati se Kršćani.
Vjerujemo: Štovanje Boga mora biti plodonosno
Zato: Njegova ljubav u našim životima najbolji je dokaz da ga štujemo iskreno i na najbolji način
" " "