Bog je svijetlo

02.08.2020. Zdravko Horvat – 1. Ivanova 1,5-2,2
Kad dođemo do Boga koji jest svijetlo i priznamo si da On jest svijetlo, mnoge će stvari sjesti na mjesto. Pogriješit ćemo u životu, ali svaki dolazak do tog svijetla će nas vratiti na mjesto u kojem svako dijete treba biti; Božje naručje. Učitaj više

Tražimo Kristovu prisutnost

26.07.2020. Zdenko Horvat – Djela apostolska 17,-24-27
Radi Krista i Njegove milosti, ti stojiš. Ne zbog tvojih pravednih djela nego zbog Njegovog savršenog djela na križu. Učitaj više

Uvod u Djela

19.07.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 1,1-11
Djela apostolska , knjiga koja opisuje početke novozavjetne crkve, kako je sve bilo vođeno Duhom Svetim i samo tako i na tim temeljima Crkva opstaje. Povijest je prepuna ljudi ispunjenih Duhom koje si je Bog koristio za provedbu svoje volje. To je knjiga koja nema kraj, jer traje do dana današnjeg, a na nama je da budemo dio djela apostolskih danas. Učitaj više

Zabluda neopraštanja

12.07.2020. Ivica Horvat – Matej 18,21-35
Dopusti da te Duh Sveti obnovi milošću Božjom, dok stavljaš svoje terete pod križ, kao što smo rekli, ostani malo tamo i razmišljaj o cijeni koja je plaćena za tebe, osjeti neograničenu milost koja se izlila u tvoj život, tada će poteći iz tebe opraštanje, milost i milosrđe za drugoga. Učitaj više

Borba se nastavlja

05.07.2020. Sven Jonke – Nehemija 13
Duhovna borba Crkve je konstantna. Nakon divnog probuđenja Božjeg naroda, gladi za Riječju, molitvama, poslušnošću Riječi Božjoj, vidimo da ta ista generacija nekoliko godina kasnije doživljava duhovni pad i okret prema “starom” načinu življenja. Čitava povijest Crkve ispunjena je takovim usponima i padovima. Ali, jedan čovjek koji se Boga boji , koji je spreman i dalje slušati , boriti se za Božje interese , po njemu Bog može vraćati stvari na svoje mjesto. Jesi li ti taj čovjek? Učitaj više

" " "