Dajte im vi jesti

12.09.2019. Miroslav Vabec – Marko 6,30-37
Isus nas poziva da dođemo na samotno mjeso i da budemo u zajedništvu s Njim. Isus se sažalio nad ljudima. Sažalio se nad nama i sažaljeva se nad onima koji su još izgubljeni i mrtvi u svojim grijesima. Isus je pozvao svoje apostole da daju hrane ljudima. Ako ustrajemo u Kristovoj nauci i mi možemo dati duhovnu hranu ljudima oko nas. Učitaj više

Budi iskren

08.09.2019. Sven Jonke – 20,24-31
Kada u našem hodanju sa Bogom dođe do nekog poremećaja , kada se izgubi odnos sa živim Kristom , kada nam kršćanstvo postane tradicija, navika, kako je važno da u takovim fazama budemo potpuno iskreni , kako Bogu , tako i sebi. Samo iskrenost bez muljanja, laži, jest ono što će Bog prihvatiti i omogućiti Mu da nam se ponovno objavi kao na samome početku. Učitaj više

Krist je u svemu sve

01.09.2019. Denis Košak – Filipljanima 1,21-30
Krist je sve u svemu i samo u Njemu možemo naći sve što nam je potrebno i što naše srce traži. Ljudi traže smisao života u raznim stvarima, ali Pavao nam je dokazao i pokazao da to možemo naći samo u Kristu Isusu. Držimo se čvrsto svaki dan Krista, tražimo Njegovo vodstvo u našim životima, budimo složni u zajednici, neka ne bude prepiranja, zavisti i svađe između braće i onda nebitno u kakvim se okolnostima nalazili, Kristova ljubav, radost i mir nas neće napustiti jer nas sotona nece moći nadvladati. Učitaj više

Dijelimo Dobru vijest

25.08.2019. Josip Surča – 2. Kraljevima 7,3-9
Božja milost se ne može konzervirati i sačuvati samo za sebe. Ako smo doživjeli Božju milost, ne možemo šutjeti, moramo dijeliti sa drugima. Učitaj više

" " "