Zabluda neopraštanja

12.07.2020. Ivica Horvat – Matej 18,21-35
Dopusti da te Duh Sveti obnovi milošću Božjom, dok stavljaš svoje terete pod križ, kao što smo rekli, ostani malo tamo i razmišljaj o cijeni koja je plaćena za tebe, osjeti neograničenu milost koja se izlila u tvoj život, tada će poteći iz tebe opraštanje, milost i milosrđe za drugoga. Učitaj više

Borba se nastavlja

05.07.2020. Sven Jonke – Nehemija 13
Duhovna borba Crkve je konstantna. Nakon divnog probuđenja Božjeg naroda, gladi za Riječju, molitvama, poslušnošću Riječi Božjoj, vidimo da ta ista generacija nekoliko godina kasnije doživljava duhovni pad i okret prema “starom” načinu življenja. Čitava povijest Crkve ispunjena je takovim usponima i padovima. Ali, jedan čovjek koji se Boga boji , koji je spreman i dalje slušati , boriti se za Božje interese , po njemu Bog može vraćati stvari na svoje mjesto. Jesi li ti taj čovjek? Učitaj više

Ustanimo i gradimo

28.06.2020. Damir Špoljarić – 1. Timoteju 6,11-21 Crkva Kristova su ljudi i na tome treba raditi. Crkva treba napredovati, rasti i Bogu služiti. Učitaj više

Jedimo i pijmo Riječ

21.06.2020. Tomica Jonke – Psalam 1 i 2 Bog nas poziva da naučimo sami jesti i piti. Crkva je potrebna, ali ako ti ona nadomješćuje da sam jedeš Riječ i da uživaš u svakoj riječi što piše, to nije ispravno. Učitaj više

Očisti nam Bože duhovne uši

07.06.2020. Miroslav Vabec – Marko 7,31-37
Nekoliko ljudi je donijelo gluhonjemog pred Krista i molili ga da ga izlječi. Taj slučaj bi i nam mogao biti primjer da imamo nekoliko duhovnih ljudi sa kojima bi donosili i zastupali ljude u molitvi , za njihovo obraćenje ili bilo koju drugu potrebu. Isus je izlječio bolesnog. Isus se ne mijenja , On i danas liječi. Ali Boga više zanima naše duhovno stanje, jer smo bez Isusa Krista duhovno mrtvi, Bog nam dao riješenje zato i hoće da čujemo Njegov poziv. Ako smo u Kistu pozvani da govorimo Radosnu vijest Isusa Krista.. Učitaj više

" " "