Darovi

24.03.2019. Pastor Damir Srnec – Efežanima 4,1-16
Ljudi kojima je Bog dao darove, morali bi ih koristiti na opću korist, pomagati drugima u rastu. Što god da činimo sve da Njegovu slavu. Izgradnja pojedinca u Crkvi doprinosi rastu Kristovog kraljevstva ovdje na zemlji. Učitaj više

Kristova ljubav

21.03.2019. Pastor Damir Srnec – Efežanima 3,8-21
Kad iskusimo Kristovu ljubav, shvatimo da je ne možemo objasniti, da nadilazi spoznaju. Zbog toga je dajmo drugima da budemo ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Učitaj više

Budimo manji od najmanjega

10.03.2019. Pastor Damir Srnec – Efežanima 3,1-8
Razmijevanje Božjih tajni ne daje čovjeku pravo na ponos već u njemu proizvodi ponizno, iskreno i poslušno srce. Kad se učinimo malima, onda Bog može učinito nešto prekrasno u nama. Učitaj više

Sjećajte se Isusa Krista

03.03.2019. Pastor Damir Srnec – Efežanima 2,11-22
Sjećajte se da ste bili bez Krista. Ali sada ste u Kristu, imate mir. Srušio je sve prepreke zato uživajte, slavite Ga i živite dostojno poziva. Učitaj više

Bog je savršen

17.02.2019. Pastor Damir Srnec – Efežanima 2,1-10
Bog je savršen i ništa manje od savršenstva ga ne može zadovoljiti. To savršenstvo mora doći od Njega u nas i onda možemo Njemu uzvratiti. Učitaj više

" " "