Uvod u Djela

19.07.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 1,1-11
Djela apostolska , knjiga koja opisuje početke novozavjetne crkve, kako je sve bilo vođeno Duhom Svetim i samo tako i na tim temeljima Crkva opstaje. Povijest je prepuna ljudi ispunjenih Duhom koje si je Bog koristio za provedbu svoje volje. To je knjiga koja nema kraj, jer traje do dana današnjeg, a na nama je da budemo dio djela apostolskih danas. Učitaj više

Borba se nastavlja

05.07.2020. Sven Jonke – Nehemija 13
Duhovna borba Crkve je konstantna. Nakon divnog probuđenja Božjeg naroda, gladi za Riječju, molitvama, poslušnošću Riječi Božjoj, vidimo da ta ista generacija nekoliko godina kasnije doživljava duhovni pad i okret prema “starom” načinu življenja. Čitava povijest Crkve ispunjena je takovim usponima i padovima. Ali, jedan čovjek koji se Boga boji , koji je spreman i dalje slušati , boriti se za Božje interese , po njemu Bog može vraćati stvari na svoje mjesto. Jesi li ti taj čovjek? Učitaj više

Nema slučajnosti

31.05.2020. Sven Jonke – Nehemija 11 I 12
Sve što Bog radi , ima svoj razlog, smisao i svrhu. Ponekada se pitamo , nije li Bog pogriješio kada nas je stavio u određenu lokalnu crkvu? Kada ima toliko problema, toliko nesavršenosti… Da nije upravo razlog taj da ti i ja svojim Kristolikim životima unesemo promjene, da naši životi budu na blagoslov. Sve što Bog danas radi , On radi sa svrhom i razlogom , a to je da rodi rod u našim životima koji će ići u vječnost. Učitaj više

Oprošteni grijesi

17.05.2020. Sven Jonke – Luka 7,6-50
Svaki čovjek radi grijeha je dužnik Bogu. Kolika je količina tog grijeha Bogu je sasvim svejedno , bio ti “malo” grješan ili ” puno”, pozicija je ista, dužan si i dug nemožeš vratiti. Isus je za taj grijeh platio , dug ti oprostio , jedino što traži od tebe i mene da mu kažeš hvala i primiš Njegovu ljubav i milost. Jesi li to napravio? Učitaj više

10.05.2020. Molitva 2. dio

10.05.2020. Sven Jonke – Nehemija 9,22- 10,40
Svatko od nas stvara svoju povijest sa Bogom. Kakva će biti tvoja ovisi isključivo o tebi i odlukama koje donosiš. Neka nam Bog blagoslovi odluke koje su pred nama. Učitaj više

" " "