Uništiti Amaleka

13.10.2019. Sven Jonke – 1. Samuelova 15
Amalek u Bibliji stoji kao simbol tjelesnosti i kao naš najdugovječniji neprijatelj. Bog je odlučio uništiti Amaleka u našim životima jer nas ovaj uvijek prijeći da ostvarimo onaj cilj koji Bog ima za nas , a to je život po Duhu. Da li dopuštamo Bogu da svoju odluku sprovede u našim životima? Učitaj više

Slijedi me

29.09.2019. Sven Jonke – Ivan 21,15-25
Isus sve zna o nama i isto tako želi nam otkriti naše pravo stanje o nama samima. Kada se to dogodi, kada više nema skrivenoga u nama, tada Isus može nešto napraviti u nama. Samo onaj koji ima tu vrstu iskustva može poslužiti Bogu u Njegovom kraljevstvu, a poziv sa kojim Isus počinje jest : Slijedi me. Jesmo li se odazvali ? Učitaj više

Dođi i doručkuj

22.09.2019. Sven Jonke – Ivan 21.1-14
Tko od kršćana nije barem jednom u svojem životu išao svojim putem, svojom snagom, svojom mudrosti, a sve to u ime Boga/ službe za Boga, pa ipak krajnji rezultat je bio “nula”. A ipak, Isus i kada tako zafrknemo nas poziva k sebi da se obnovimo, okrijepimo, ali i naučimo nešto iz neuspjeha , te da se oslonimo samo na Njega. Učitaj više

Budi iskren

08.09.2019. Sven Jonke – 20,24-31
Kada u našem hodanju sa Bogom dođe do nekog poremećaja , kada se izgubi odnos sa živim Kristom , kada nam kršćanstvo postane tradicija, navika, kako je važno da u takovim fazama budemo potpuno iskreni , kako Bogu , tako i sebi. Samo iskrenost bez muljanja, laži, jest ono što će Bog prihvatiti i omogućiti Mu da nam se ponovno objavi kao na samome početku. Učitaj više

Mir Vama

16.06.2019. Sven Jonke – Ivan 20,19-23
Kako onda, tako i danas , Isus za svoju crkvu ima istu poruku i isto poslanje. Mir koji dolazi od uskrslog Isusa jest onaj nebeski mir koji je trajan, a uz taj mir Isus ima i poslanje za svakoga od nas, a to je navijestiti ovome izgubljenom svijetu Radosnu vijest spasenja. Učitaj više

" " "