Problemi unutar crkve

26.01.2020. Sven Jonke – Nehemija 5, 1-14 Svaka crkva će kad tad imati neki razdor i problem koji dolazi od nas samih. I mi , nažalost u crkvu donesemo puno toga iz svijeta i to nas čini ranjivima. Kako ćemo se postaviti prema tome? Kako ćemo riješiti te probleme, razdore, svađe? Sve ovisi o tome ima li u nama straha Gospodnjeg koji će omogućiti da u taj problem unesemo narav i karater Isusa Krista po kojem će ljubav Božja prevladati ili smo strah izgubili , pa smo postali ruglo našim neprijateljima? Neka ovo prvo prevlada. Učitaj više

Napadi na graditelje

12.01.2020. Sven Jonke – Nehemija 4
Sotona neće mirovati. Kada gradnja u duhovnom smislu ide naprijed , sotona šalje svoje strijele , najčešće u obliku ruganja, obeshrabrenja i straha. Kako je važno prepoznati izvor tih “pomutnji” i oduprijeti se. Pogled u Boga Svemogućega ,vjera i pouzdanje da će se On boriti za nas i dovršiti izgradnju. Učitaj više

Izgradnja

22.12.2019. Sven Jonke – Nehemija 3,1-32
Svaka obnova počinje obnovom našeg odnosa sa Isusom Kristom. On je početak svega i svršetak svega, a svo vrijeme izmedju neka nam život bude izgradnja duhovnog života u nama. Učitaj više

Ustanimo

15.12.2019. Sven Jonke -Nehemija 2,11-20
Kada nas Duh potakne na djelovanje u Božjem kraljevstvu , budite sigurni da će odmah iza toga krenuti neprijateljski napad. Hvala Bogu da pozicija koju nam je Bog dao kao Njegovim slugama, imamo potpuno pravo i od Boga nam dati autoritet oduprijeti se tome neprijatelju. Učitaj više

Dobrostiva ruka Boga mojega

01.12.2019. Sven Jonke – Nehemija 2,1-10
Od onog trenutka kada donesemo odluku da se bojimo Boga ( pozitivan strah) budite sigurni da će Vas Bog voditi , upravljati Vašim putevima , a sve sa svrhom provedbe Njegove volje tu dolje na zemlji. Jeste li donijeli tu odluku? Učitaj više

" " "