Slava Božja

18.04.2021. Sven Jonke – 2 Samuelova 6,1-15
Molitva/ želja svake zajednice nanovorođenih kršćana jest da Bog bude u središtu naših okupljanja , štovanja, propovijedanja itd… Ponekada u toj želji da se očituje Božja slava mi možemo napraviti kardinalnu grešku ( često i napravimo), a to je da Boga pokušamo na “umjetan” način dovesti u crkve ili ti naša zajedništva. Posljedica toga jest frustracija i osjetno duhovno “mrtvilo”. Bog itekako želi prebivati među nama i sa nama, ali kada je Njegova slava u pitanju , postoje jasne upute u Božjoj Riječi kako i na koji način… Na nama jest da budemo poslušni Božjoj Riječi , ne preskačući niti jedno slovo , niti jednu jotu … Bog nam je dao jasne upute , na nama jest da ih se držimo i uživamo u plodovima te poslušnosti. Učitaj više

Unijeti ime Božje u problem

28.03.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 16,16-40
U životu pojedinaca, ali i Crkve Božje, biti će situacija koje nam neće biti jasne zašto ih je Bog dopustio. Kakva god situacija da bila, i koliko god ćemo vapiti Bogu za odgovore , kako je važno da , dok čekamo na odgovor ( koji će Bog pravovremeno dati), da unosimo ime Božje u tu problematiku. Umjesto samosažaljenja i ljutnje , neka slavljenje i zahvaljivanje Bogu bude naša reakcija. Na to Bog nemože, a da nam odgovor neda brzo. Učitaj više

Božje vodstvo

21.03.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 16, 1-15
Svaka služba koja je od Boga data mora biti i vođena od Boga. A Božji putevi su čudesni , zar ne?
Očekujmo da će nas Bog voditi i usmjeravati po Njegovoj savršenoj volji tamo gdje nas Bog želi dovesti, pa makar ponekad naiđemo i na “zidove” koji nas usmjeravaju na neki drugi put. Moźemo se čuditi i neće nam uvijek biti jasno zašto Bog nije dopustio ovo ili ono , ali na kraju svega ćemo se okrenuti iza sebe i reći Bogu hvala da je sve bilo tako savršeno vođeno od Njega. Učitaj više

Mudrost nebeska

07.03.2021. Djela apostolska – 15
U crkvi cemo naići na različitost mišljenja, što može dovesti i do određenih neslaganja , nažalost i podjela. Samo mudrost sa nebesa će nam biti od pomoći u takovim situacijama. Jedno je bitno znati , a to je da iako se kršćani nemoraju oko svega složiti , ipak jedno nas veže zauvijek, apsolutna pobjeda Isusa na križu i sila Njegova Uskrsnuća, te ljubav Božja koja je obilno izlivena u naša srca po Duhu Svetome. Zar to nije dovoljno ? Učitaj više

Motiv služenja

21.02.2021. Sven Jonke – Djela apostolska 13,44-14,20
Djela apostolska prepuna su raznih događaja, putovanja, čudesa, trpljenja za Gospoda, a glavni “motor” svega opisanoga je ljubav prema Isusu Kristu. Tako bi trebalo biti i danas. Ako je naše služenje, propovijedanje, svjedočenje ljudima , zbivanja u crkvi motivirano ičim drugim , a ne ljubavlju za Boga onda smo svakako na krivom putu. Dobro je ponekada zastati i provjeriti da nam je motiv i dalje ispravan , kao i na samim počecima. Učitaj više

" " "