Ima nade

20.09.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 3, 11-26
Čovjek je padom u grijeh odbacio Boga i Njegovu ljubav i milost za nas, te se okrenuo sebi i lažnim bogovima, religijama, tradicijama, svemu onome što nas djeli od Boga.
Hvala Isusu Kristu da nikada nije odustao od nas i da svaki čovjek ima šanse i prilike odvratiti se od grijeha i vratiti se u Božje prisutstvo gdje će pronaći utjehu , jednom riječju sve što nam treba , a Bog daje sve to u izobilju iz svoje ljubavi prema nama. Kakva li je to nada. Učitaj više

Ime Isus

06.09.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 3,1-10
Čini mi se da živimo u vremenima kada su mnogi privučeni idejom onoga što Bog može napraviti za nas…. čudesa ovog ili onog tipa, ozdravljenja, iscjeljenja, riješiti dugove itd….
Iz ovog događaja jedna stvar “iskače”, a to je ime Isus u čije ime se ovo čudo dogodilo. I to ime jest ono što bi zapravo trebalo ljude danas privući u Crkvu…. ime onoga iza kojeg stoji sila , snaga, moć i jedino ime kojemu pripada sva hvala i čast. Neka bude tako. Učitaj više

Prva crkva

31.08.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 2,37-47
Kada god kršćani govore o prvoj Crkvi i njezinim počecima, vjerujem da svi govore o toj Crkvi sa dozom nostalgije i čežnje da tako bude i danas. Ipak , ako znamo i vjerujemo da je Bog isti jučer , danas i zauvijek , jednom riječju, nepromijenjiv, pitajmo se zašto onda i danas nebi Crkva izgledala i djelovala kao i onda. Naime, ako se Bog ne mijenja , Njegovi principi , ostaje da jedini tko se može i treba mijenjati smo mi, oni od kojih je Crkva sazdana, a ako dopustimo Bogu da nas mijenja i ako dopustimo Duhu Svetom da nas vodi onda Bog nema nikakvih problema da i danas ima Crkvu kao i na njezinim počecima. Učitaj više

Silazak Duha Svetoga

23.08.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 2,1-36
Duh Sveti silazi na čovjeka kao što je Isus i obećao da bude. To iskustvo donosi proslavljanje Boga, donosi promjenu karaktera iz starog čovjeka u novog , sve sličnijem Kristu, a najbolje od svega , dostupno je svima. Ima li u nama danas želje i potrebe za ispunjenjem Duhom Svetim? Učitaj više

Tradicija ili Duh

16.08.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 1,12-26
Kada gledamo Crkvu Isusa Krista i njezin smisao i svrhu tu na zemlji, pitajmo se da li doista dajemo Duhu Svetome da vodi Svoju Crkvu ili mi ljudi preuzimamo stvari u svoje ruke , donosimo svoje odluke koje se često temelje na običajima, tradicijama itd… Ova knjiga je napisana upravo sa razlogom da nas podsjeća čija je Crkva i tko je onaj tko zapravo donosi odluke i kome pripada sva vlast i sva slava za vječnost. Učitaj više

" " "