03.08.2017. Pastor Damir Srnec – Brojevi 19
Bog želi od nas da budemo čisti. Ne treba izop niti krv da se poškropimo nego naša vjera i pouzdanje u našeg Gospodina Isusa Krista.