15.11.2018. Emil Hunjadi – Marko 9,14-29
Nego, ustrajući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom, da jedan drugome pomaže, prema djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na izgradnju u ljubavi.