07.02.2019. Sven Jonke – Ivan 17, 20-26
Isusova molitva nam otkriva Njegovu želju da svi koji su Njegovi budu jedno. Jedno u duhu, u misli , u ljubavi , u duhovnoj viziji. Mi smo pak svjedoci da tomu često i nije tako , a opet i naše je htijenje da tomu bude tako. Jedini način na koji se to bude ostvarilo jest da prije svega zamolimo Isusa da nam dadne svoj pogled , svoje viđenje stvari , da nam otvori duhovne oči i da to bude naš spoj koji će nas ujediniti u ljubavi koja je trajna, savršena , Božja.