25.08.2019. Josip Surča – 2. Kraljevima 7,3-9
Božja milost se ne može konzervirati i sačuvati samo za sebe. Ako smo doživjeli Božju milost, ne možemo šutjeti, moramo dijeliti sa drugima.