01.12.2019. Sven Jonke – Nehemija 2,1-10
Od onog trenutka kada donesemo odluku da se bojimo Boga ( pozitivan strah) budite sigurni da će Vas Bog voditi , upravljati Vašim putevima , a sve sa svrhom provedbe Njegove volje tu dolje na zemlji. Jeste li donijeli tu odluku?