05.11.2017. Matej Sakač – Rimljanima 5,6-11
Pavao dokazuje Rimljanima doktrinu Božje ljubavi. Iz ovog teksta shvaćamo kako je Bog autor našeg spasenja, te kako ono ne pripada nama. On nas je ljubio dok smo još bili nemoćni i grešni te dao svoga Sina za nas takve.