Zahvaljujemo na Vašem doprinosu za koji obećajemo da ćemo ga iskoristiti isključivo 

za širenje Božje Riječi, Evanđelja Isusa Krista.
 
 
EVANĐEOSKA  PENTEKOSTNA  CRKVA  ČAKOVEC (Calvary Chapel)
Erste banka   HR 21240 2006 110047 5514
SWIFT:          ESBCHR22 
" " "