16.10.2016. Pastor Damir Srnec

Levitski zakonik 1,3-17

Žrtva paljenica jest dar zbog nehotičnog grijeha plus potpuno predanje. Tko je spreman sebe predati na žrtvu živu ?