02.04.2017. Miroslav Vabec – Marko 3,20-35
Religijska i politička elita odlučila je da ubije Isusa Krista. Smetao im je. Nije ni čudo što su njegova majka i njegova polubraća bili zabrinuti za njega da mu se nešto ne dogodi. Njegovi ukućani nisu razumjeli što se uistinu događa, njihovo shvaćanje situacije bilo je zemaljsko. Duh Sveti pokazuje svakome čovjeku zabludu s obzirom na grijeh. Ako sada čuješ u srcu svome poziv na pokajanje i obraćanje od svojih grijeha, sada je vrijeme da se odazoveš pozivu. Isus te ljubi, On je dao svoj zivot za tebe.