29.03.2020. Sven Jonke – Nehemija 7-8
Zidine obnovljene , vrata popravljena, a sada je vrijeme za duhovnu obnovu naroda unutar tih zidina. Probuđenje dolazi spontano , a počinje sa gladi za Riječju Božjom i najbitnije ispravnim odgovorom na tu Riječ, pokajanje- pobjeda Kristova- radost.