24.05.2020. Tomica Jonke
Crkva je stvar ispod otvorenog neba, gdje Riječ Božja dolazi i vraća se natrag kao molitva, kao štovanje, kao zahvalnost. Bez Duha Svetoga nema Crkve. Gdje se nalaziš, u kući Božjoj ili pustinji ?