05.05.2019. Taiwo Onasoga – Gospode pomozi u vrijeme kušnje
Bog je taj koji nam daje snagu da pobjeđujemo, mi nemamo snagu, Bog je naša snaga. Ne možemo pobjeći od kušnji, zbog toga nam je potreban Isus; pobjeda koju ima za nas. Zajedništvo sa Isusom će nam dati pobjedu.