07.01.2017. Sven Jonke – Ivan 8,1-12
Svaki čovjek je griješan i svaki čovjek zaslužuje kaznu za taj grijeh. Kako pomiriti pravdu i milost? Jedino i samo po prolivenoj krvi Isusa Krista, koja nas čisti od svake nepravednosti, svakog grijeha i ako vjeruješ u to nema osude. Ključno jest rečenica koju je Isus rekao ovoj preljubnici, a to je: ” Idi i ne griješi više”. Neka nas Bog očuva toga da se naviknemo na grijeh u svome životu, Bog uvijek prima one koji se iskreno kaju za svoj grijeh.