20.09.2020. Sven Jonke – Djela apostolska 3, 11-26
Čovjek je padom u grijeh odbacio Boga i Njegovu ljubav i milost za nas, te se okrenuo sebi i lažnim bogovima, religijama, tradicijama, svemu onome što nas djeli od Boga.
Hvala Isusu Kristu da nikada nije odustao od nas i da svaki čovjek ima šanse i prilike odvratiti se od grijeha i vratiti se u Božje prisutstvo gdje će pronaći utjehu , jednom riječju sve što nam treba , a Bog daje sve to u izobilju iz svoje ljubavi prema nama. Kakva li je to nada.