2016.12.11. Miroslav Vabec
Marko 3,1-6
Isus Krist vidi potrebu svakog čovjeka. Žalostan je kad je naše srce bešćutno prema ljudima koji nas okružuju, prema onima kojima je potrebna naša pomoć. Isus je prije svega zainteresiran za svakog, On je pun ljubavi, suosjećanja. Isus ljubi svakoga, svemogući, svevidni Bog koji je dao svoj život za nas. Ako ima u tvom srcu sumnje o njegovoj ljubavi, dođi k njemu, On te čeka, On te ljubi…