02.06.2016. Sven Jonke

2 Timoteju 1,10-14

Mnogi ljudi danas znaju što vjeruju , ali mali broj ljudi komu vjeruju. Kršćanski život poćinje onog trenutka kada doživimo pravi , istinski susret sa Kristom, kada Ga upoznamo i doživimo duboko u srcu. Oslanjamo li se u životu na ono što vjerujemo ili na onoga komu vjerujemo?