18.04.2019. Benjamin Spector – 2.Timoteju 4,1-22
Kako shvaćamo naš život na zemlji? Što nas ganja i motivira? Što je cilji i smisao našeg života? Kršćanski život je život služenja Bogu. Neka sveobuhvatni cilj našeg života bude dovršiti trku koju nam je Bog dao.