09.06.2019. Zdenko Horvat – Ivan 17
Ispunjavajmo se Božjom Riječi, svakodnevno, ispunjavajmo se Duhom Svetim. Nije poanta da se jednom godišnje podsjetimo na Pentekost, nego da taj Pentekost živimo.