02.02.2017. Pastor Damir Srnec – Levitski zakon 17,8-16
Svetost koju Isus Krist traži od nas je svetost naših misli i srca te čistoća duha koji je uvijek povezan sa Duhom Svetim. Zbog tog se ispunjavajte Duhom i sigurno nećete udovoljavati željama vašeg tijela nego će vaša tijela biti u podložnosti Duha.