17.05.2018. Pastor Dami Srnec – Djela apostolska 1
Kad si pun Duha Svetoga, onda si najsličniji Isusu Kristu i onda si neustrašiv u navješćivanju Njega kao Spasitelja i Gospodina. Sve što se događa bez Duha Svetoga je plod naše pameti, naših stremljenja, ali ako Duha nema, ne vrijedi ništa. Sve ono što Duh proizvodi u nama i kroz nas to je ono što je na Gospodnju slavu.