26.07.2019. Goran Rašperger – Matej 17,14-18
Isus nas nosi kroz život, podupire nas, nije razočaran našim pogreškama, ali od nas traži rod.