25.04.2019. Pastor Damir Srnec – Djela apostolska 1,1-14
Dozvolimo Duhu da nas zarobi, da prestanemo imati sebične želje i interese, nego da od Njega tražimo da nam pokaže što želi od nas.