22.12.2019. Sven Jonke – Nehemija 3,1-32
Svaka obnova počinje obnovom našeg odnosa sa Isusom Kristom. On je početak svega i svršetak svega, a svo vrijeme izmedju neka nam život bude izgradnja duhovnog života u nama.