Sven Jonke – Ivan 8,31-59
Tko god čini grijeh, rob je grijeha. Nema čovjeka na ovoj zemlji koji nije u nekom obliku ropstva, bilo droga, alkohol, kockanje ili krive nauke, crkvenjaštvo, najčešće duhovni ponos. Isus nam kaže da je svjestan toga i da je baš zato došao, da nas oslobodi od tih robovanja. Kada bi se sami pokušali osloboditi , rezultat bi uvijek bio katastrofalan, ali ako dopustimo Isusu da nas On oslobodi, Isus kaže da ćemo tek tada biti zaista slobodni. Želiš li zaista biti slobodan, onda dopusti Isusu da to i učini. On jedva čeka.