21.06.2018. Miroslav Vabec – Marko 5,35-43
Jairu su savjetovali da ne muči Isusa, ali Isus od nas traži da dođemo k Njemu svi koji smo umorni i opterećeni. Isusu ne dosađujemo, već nas potiče da uvijek budemo sa njim. Isus je rekao Jairu da se ne boji, neka samo vjeruje. Bog je i nama zapisao 365 puta u Riječi neka se ne bojimo ! Bez vjere ne možemo ugoditi Bogu. Isus Krist je sa potpunim autoritetom i vlašću rekao djevojci da ustane. Budimo i mi živi primjer ljudima da je Isus uskrsnuo, da se kroz naše živote vide plodovi Duha; koji se ne mogu sakriti.