25.01.2018. Sven Jonke – Ivan 9,1-7
Isus treba ljude koji će jasno vidjeti ono što Isus želi da vidimo, a to je vrijednost poznavanja Njega osobno. Ljudi u svijetu Isusa ne poznaju jer su slijepi. Isus svakome želi otvoriti oči da Njega vide, da Njega upoznaju , da sa Njime hodaju do kraja. U kojoj mjeri ti poznaješ Isusa? Dopustimo Njemu da nam otvori oči našeg srca da bi Ga mogli upoznati još bolje i vidjeti onakvoga kako On želi da ga vidimo.