21.11.2019. Tomica Jonke – Brojevi 23
Dobro je kada smo napadnuti, jer tada vapimo Bogu. Najranjiviji smo kada su nam molitve uslišane. Čovjek koji Bogu daje slavu za sve je smiren, radostan, ispunjen. Imati vječni život znači poznavati Isusa i Onoga koji ga je poslao.