03.03.2016. Sven Jonke

1. Timoteju 6,3-10

Živimo u svijetu koji pokreće novac, gdje se ljudi vrednuju po onome koliko tko ima, gdje vlada mišljenje da što više posjedujemo to ćemo biti zadovoljniji. Biblija nam kaže da je zadovoljan čovjek onaj koji je u Duhu zadovoljan. Pravo bogatstvo i pravo zadovoljstvo dolazi kada je čovjek duboko ukorijenjen u Isusu Kristu..

.