21.12.2017. Miroslav Vabec – 4,30-41
Jesu li svi vjerni Kristovi učenici? Nisu ! U Ivanu 8.31 Isus kaže: “Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici.” Jedan od pokazatelja da li sam Kristov učenik jest ustrajnost u nauci. Isus Krist jedini je pravi Bog kojemu se pokoravaju i more i vjetar. Isus želi da svaki dan budemo sa Njime u “istoj lađici”, On se brine za nas bez obzira kakav vjetar puše u svakodnevnom životu. Nemojmo se strašiti. Boga naša nevjera ne može iznenaditi, ali naša vjera mora biti rastuća. To može biti samo ako se svakodnevno ispunjavamo Riječju i Duhom svetim. Nemojmo biti samo vjernici već svaki dan smjerno “plovimo” sa svojim Bogom.