20.07.2017. Miroslav Vabec – Marko 4,14-20
Sijač sije riječ. Sijač je svaki Kristov učenik koji ljudima govori Kristovo evanđelje. Riječ je živa, djelotvorna, oštrija od svakog dvosjeklog mača. Isus Krist je živa riječ. Jesi li pripremio svoje srce za slušanje ili čitanje Božje Riječi?