05.01.2020. Alen Koškan – Jakovljeva 5,7-8
Kad živimo sa Kristom, vidimo novu dimenziju, vidimo radost. Krist i u najtežim trenucima ima vlast i kontrolu.